La imaginació no es fa gran fins que l’ésser humà, donat el seu valor i la seva força, la fa servir per crear.
Si això no passa, la imaginació es torna només un esperit que vagabundeja en el buit.

Maria Montessori